Budgetbeheer

Dit wordt ook wel inkomensbeheer genoemd en is bedoeld voor mensen die in principe in staat zijn om zelf hun financiën te beheren, maar hierbij ondersteuning nodig hebben.

Wanneer u nog goed begrijpt dat de rekeningen betaald moeten worden, maar u vergeet regelmatig te betalen, of u betaalt teveel andere rekeningen waardoor te weinig geld overblijft voor uw vaste lasten, dan kan inkomensbeheer een prima oplossing zijn.

Na aanmelding wordt bij u thuis een intakegesprek gehouden, waarin uw financiële situatie wordt besproken. U zorgt ervoor dat tijdens dit bezoek alle papieren van uw inkomen, vaste lasten en eventuele schulden klaar liggen. Naar aanleiding van deze gegevens wordt er samen met u een voorlopig financieel plan opgesteld.

Om uw financiën te kunnen beheren sluiten wij een contract met u af. Hierin wordt opgenomen welke werkzaamheden Periculum Bewindvoering voor u gaat verrichten

 Bij budgetbeheer blijft u nog steeds zelf verantwoordelijk voor het doen van diverse zaken, zoals het verzorgen van uw belastingaangifte/toeslagen, het aanvragen van kwijtschelding, het (in overleg) treffen van betalingsregelingen e.d.

Bij alle vormen van budgetbeheer opent Periculum Bewindvoering voor u een bankrekening, die door Periculum Bewindvoering wordt beheerd.

Via deze bankrekening worden de inkomsten en uitgaven geregeld. Uw eigen bestaande bankrekening blijft intact en zal als leefgeldrekening worden gebruikt.

Budgetbeheer kunnen wij in drie vormen aanbieden:

1. Vaste Lastenbeheer

Periculum  Bewindvoering ontvangt het inkomen en betaalt hiervan de huur, energie/water, (eventueel telefoon en internet) en ziektekostenverzekering (en WA).

Het restantbedrag zal in één keer naar u worden overgemaakt.

Wijzigingen dient u zelf aan ons door te geven.

2. Basis Budgetbeheer

Periculum Bewindvoering ontvangt het inkomen en betaalt hiervan de met u afgesproken uitgaven volgens een budgetplan. Wanneer het budget en/of saldo het toelaat kunt u ook overige rekeningen en afgesproken betalingsregelingen naar ons toesturen. Wijzigingen dient u zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Het leefgeld zal (meestal) wekelijks naar u worden overgemaakt.

3. Uitgebreid Budgetbeheer

Periculum Bewindvoering ontvangt het inkomen en betaalt hiervan de met u afgesproken uitgaven volgens een budgetplan en andere betalingen die (door u) worden opgestuurd.

  • U wordt geadviseerd en/of geholpen bij de aanvragen voor zorgtoeslag, huurtoeslag, heffingen, kwijtschelding, bijzondere bijstand, belastingaangifte box 1 en dergelijke gedaan. U houdt de tekeningsbevoegdheid. Dit betekent dat u zelf tekent. Er wordt ook gekeken of u voldoende verzekerd bent (aansprakelijkheid, inboedel- en begrafenis).
  • Er wordt voor u een rekening geopend, waarop uw toekomstige inkomsten en betalingen plaats zullen vinden. Deze rekening wordt beheerd door de budgetbeheerder.
  • Zelf krijgt u de beschikking over een bankrekening, waarop wekelijks uw leefgeld wordt gestort. Dit leefgeld wordt in overleg met u bepaald.